به دندانپزشکی کلینیک شبانه روزی ولی عصر خمینی شهر خوش آمدید.

نگاه ویژه کلینیک ولیعصر به مقوله پیشگیری و دندانپزشکی اطفال سبب شده است بخشی مجزا بدین منظور اختصاص یابد. در این بخش که فضای بسیار جذاب و کودک پسند دارد نیز از جدیدترین تکنولوژی‌ها استفاده شده است تا انجام خدمات دندانپزشکی بدون درد را برای کودکان عزیز فراهم آورد.

بکارگیری دستگاه‌های پیشرفته نظیر CAD / CAM، تصویربرداری دیجیتال، تزریق بدون درد و میکروسکوپ جراحی، دستیابی به بهترین نتایج درمانی را در حداقل زمان، ممکن می‌سازد.

کلیه مراحل درمان، پس از مشورت با تیم زبده‌ای از دندانپزشکان متخصص و با توجه به جزئیات مهمی که بر روی نتیجه درمان مؤثر است، انجام می‌شود. طراحی داخلی کلینیک ولیعصر از دیگر ویژگی‌های آن محسوب می‌گردد و محیطی کاملاً آرامش‌بخش و به دور از استرس را برای مراجعین محترم فراهم کرده است.

تیم پزشکان بخش دندانپزشکی

برنامه حضور پزشکان دندانپزشکی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
صبح دکتر مسعود ایمانی

دکتر ابراهیم فروغی صدر

دکتر محمود بنی هاشم

دکتر علی نصری

دکتر طیبه مجیری

دکتر محمود بنی هاشمی

دکتر مسعود ایمانی

دکتر زهرا نصری

دکتر محمود بنی هاشمی

دکتر محمود بنی هاشمی

دکتر ابراهیم فروغی صدر

دکتر مسعود ایمانی

دکتر ابراهیم فروغی صدر

دکتر محسن ناطقی

دکتر نعیمه نصری

عصر دکتر مژگان ایزدی

دکتر زهره نوروزی

دکتر نعیمه نصری دکتر ابراهیم فروغی صدر دکتر زهره نوروزی دکتر محمدرضا نوروزی

دکتر محمود بنی هاشمی